Referanser

Secora
Statens vegvesen
Kystverket
Alcoa
Statkraft
Helgelandskraft
Mo Shipping 
Slipen Mekaniske
Nova sea
Marine Harvest
Alstahaug kommune
Brønnøy kommune
Sømna kommune
LetSea
Torghatten nord
Boreal sjø
Rambøll
Istak
Tomma laks
Vega sjøfarm
Akvafuture
MBA Entreprenør
Hak Entreprenør