HMS og kvalitet

Policy

J.R. Dykkerservice forplikter å kontinuerlig forbedre seg for å etterleve kundekrav og gjeldende lover og forskrifter for å gjennomføre arbeidsoperasjoner med fokus på høy kvalitet, høy sikkerhet og minst mulig påvirkning på det ytre miljø.

Mål

  1. Vi har som viktigste prioritet å forebygge ulykker, miljø- og helseskader: J.R. Dykkerservice skal ha H1=0.
  2. Vi skal levere tjenester av høy faglig kvalitet til våre kunder: J.R. Dykkerservice skal ha 0 reklamasjoner eller avvik rapportert fra kunder.
  3. Vår drift skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø: J.R. Dykkerservice skal ha 0 hendelser som påvirker ytre miljø.